สัมมนา

Display 1 - 14 of 14 Conferences

Future Hospitality after Pandemic (โรงแรมในอนาคตหลังวิกฤติโควิด19)

 • 21-22 September 2022
 • MR208 AB
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

ปลูก ปรุง เปิด กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

Speaker by

ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการสูงสุดฯ ยาเสพติดและนายกสถาการแพทย์แผนไทย (คนปัจจุบัน)

 • 22 September 2022
 • MR208 CD
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

Unlock office syndrome.

 • 22 September 2022
 • MR208 CD
บรรยายไทย

Unlock office syndrome by Thai Integrative Medicine Entrepreneurs Association

Organised by:
Supported by:

Future Hospitality after Pandemic (โรงแรมในอนาคตหลังวิกฤติโควิด19)

 • 21-22 September 2022
 • MR208 AB
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

Food Packaging for Delivery (การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่)

 • 22 กันยายน 2565
 • 10.00-12.00 น.
 • MR210 A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดลงทะเบียน: 21 ก.ย. 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณจีระวรรณ สุทธิลักษณ์ โทร: +66 2579 1121 ต่อ 3101, 3208

E-mail: [email protected]

Organised by:
Supported by:

มาตรฐาน ECO Lodge และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 • 22 September 2022
 • 13.00-15.00 น.
 • MR210 A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

Fueling Retail Growth through AI , Data Analytics and metaverse (เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209CD
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร

1. ดร. ฉัตรชัย รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

2. คุณธัชกรณ์ วชิรมน CEO บริษัท SERTIS

3. คุณรอน คำนวณศิลป์ CEO บริษัท Mind AI

4. คุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ CEO บริษัท D.OASIS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณนิภาพร บุญล้อม 092 012 0997

Organised by:
Supported by:

หลักสูตร Mixed Concepts Restaurant (Cafe by Day, Cosy Bar by Night)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

 

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร

- เข้าใจรูปแบบของ Mixed Concepts Restaurant

- ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนารูปแบบร้าน

- การจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม

- การคาดคะเนกำไรขาดทุนเพื่อใช้ในการพิจารณา ก่อนเปิดธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กร ที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารและอยากทราบว่า ควรเริ่มต้นอย่างไร

 

Organised by:
Supported by:

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคใต้

Speaker by

นางพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล
นางญาภรณ์ สิทธิพรพันธ์
นางโสภา ดอกไม้หอม
นายชาลี ชีวศรีพฤฒา
นางสาวณวพร สังข์ทอง

 • 23 September 2022
 • 10.00-13.00 hrs.
 • MR209AB
บรรยายไทย-ไม่มีค่าใช้จ่าย

เสวนาโดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 
1. วิดิทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคใต้
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยมโนรา
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยลูกปัดอันดามัน
4. การนำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวยำ. ส้มโอทับทิมสยาม, แกงไตปลา ฯลฯ
5. การนำเสนอเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น (สมุนไพรต้านโควิด) ฯลฯ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณชาลี โทร 095 939 9222

Organised by:
Supported by:

Bordeaux Wine Master Class Certificate from CIVB-Ecole du Vin de Bordeaux (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux)

Speaker by

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier

 • 23 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR210 A
บรรยายไทย

Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier, CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- To know history, tradition and the secret of Bordeaux wine
- To know the sub-regions of Bordeaux and the 6 families of Bordeaux wine today
- Classifications of Bordeaux wine and updated Cru Bourgoies and St.Emilion 
- Today certifies and sustainable trends
 
รับจำนวนจำกัด
ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

Supported by:

ถอดรหัสแนวคิดในการสร้างสรรค์โรงแรมและรีสอร์ทหลังโควิดสู่ความสำเร็จ

 • 23 September 2022
 • 15.30-17.30 น.
 • MR208 AB
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Supported by:

Burgundy Master Class Certificate from BIVB-Bureau Interprofessional de Bourgogne

Speaker by

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier

 • 23 September 2022
 • 9.00-12.00 hrs.
 • MR210 A
บรรยายไทย

Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier, CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- Know deeply in Terroir, Grape variety and vinification concerning with the characters, quality and price.
- To know the updated Burgundy wine AOC classification
- Tasting and comparison 
 
รับจำนวนจำกัด
ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

Supported by:

Linen knowledge : Bed linens & Terry

 • 24 กันยายน 2565
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR210A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตร

Organised by:
Supported by:

หลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control)

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุน และกำไร
- การกำหนดสัดส่วนของต้นทุนและกำไรส่วนเกิน
- การคำนวณเพื่อหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงประสิทธิภาพสูตรอาหารมาตรฐาน
- การคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มจากสูตรอาหารมาตรฐาน
- การกำหนดราคาขายเบื้องต้น
- ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 14 of 14 Conferences

Display 1 - 1 of 1 Conferences

Future Hospitality after Pandemic (โรงแรมในอนาคตหลังวิกฤติโควิด19)

 • 21-22 September 2022
 • MR208 AB
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 1 of 1 Conferences

Display 1 - 7 of 7 Conferences

ปลูก ปรุง เปิด กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

Speaker by

ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการสูงสุดฯ ยาเสพติดและนายกสถาการแพทย์แผนไทย (คนปัจจุบัน)

 • 22 September 2022
 • MR208 CD
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

Unlock office syndrome.

 • 22 September 2022
 • MR208 CD
บรรยายไทย

Unlock office syndrome by Thai Integrative Medicine Entrepreneurs Association

Organised by:
Supported by:

Future Hospitality after Pandemic (โรงแรมในอนาคตหลังวิกฤติโควิด19)

 • 21-22 September 2022
 • MR208 AB
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

Food Packaging for Delivery (การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่)

 • 22 กันยายน 2565
 • 10.00-12.00 น.
 • MR210 A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดลงทะเบียน: 21 ก.ย. 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณจีระวรรณ สุทธิลักษณ์ โทร: +66 2579 1121 ต่อ 3101, 3208

E-mail: [email protected]

Organised by:
Supported by:

มาตรฐาน ECO Lodge และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 • 22 September 2022
 • 13.00-15.00 น.
 • MR210 A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

Fueling Retail Growth through AI , Data Analytics and metaverse (เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209CD
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร

1. ดร. ฉัตรชัย รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

2. คุณธัชกรณ์ วชิรมน CEO บริษัท SERTIS

3. คุณรอน คำนวณศิลป์ CEO บริษัท Mind AI

4. คุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ CEO บริษัท D.OASIS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณนิภาพร บุญล้อม 092 012 0997

Organised by:
Supported by:

หลักสูตร Mixed Concepts Restaurant (Cafe by Day, Cosy Bar by Night)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

 

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร

- เข้าใจรูปแบบของ Mixed Concepts Restaurant

- ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนารูปแบบร้าน

- การจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม

- การคาดคะเนกำไรขาดทุนเพื่อใช้ในการพิจารณา ก่อนเปิดธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กร ที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารและอยากทราบว่า ควรเริ่มต้นอย่างไร

 

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 7 of 7 Conferences

Display 1 - 4 of 4 Conferences

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคใต้

Speaker by

นางพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล
นางญาภรณ์ สิทธิพรพันธ์
นางโสภา ดอกไม้หอม
นายชาลี ชีวศรีพฤฒา
นางสาวณวพร สังข์ทอง

 • 23 September 2022
 • 10.00-13.00 hrs.
 • MR209AB
บรรยายไทย-ไม่มีค่าใช้จ่าย

เสวนาโดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 
1. วิดิทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคใต้
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยมโนรา
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยลูกปัดอันดามัน
4. การนำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวยำ. ส้มโอทับทิมสยาม, แกงไตปลา ฯลฯ
5. การนำเสนอเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น (สมุนไพรต้านโควิด) ฯลฯ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณชาลี โทร 095 939 9222

Organised by:
Supported by:

Bordeaux Wine Master Class Certificate from CIVB-Ecole du Vin de Bordeaux (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux)

Speaker by

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier

 • 23 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR210 A
บรรยายไทย

Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier, CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- To know history, tradition and the secret of Bordeaux wine
- To know the sub-regions of Bordeaux and the 6 families of Bordeaux wine today
- Classifications of Bordeaux wine and updated Cru Bourgoies and St.Emilion 
- Today certifies and sustainable trends
 
รับจำนวนจำกัด
ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

Supported by:

ถอดรหัสแนวคิดในการสร้างสรรค์โรงแรมและรีสอร์ทหลังโควิดสู่ความสำเร็จ

 • 23 September 2022
 • 15.30-17.30 น.
 • MR208 AB
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Supported by:

Burgundy Master Class Certificate from BIVB-Bureau Interprofessional de Bourgogne

Speaker by

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier

 • 23 September 2022
 • 9.00-12.00 hrs.
 • MR210 A
บรรยายไทย

Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – President of Association of Thai Sommelier, CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- Know deeply in Terroir, Grape variety and vinification concerning with the characters, quality and price.
- To know the updated Burgundy wine AOC classification
- Tasting and comparison 
 
รับจำนวนจำกัด
ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

Supported by:

Display 1 - 4 of 4 Conferences

Display 1 - 2 of 2 Conferences

Linen knowledge : Bed linens & Terry

 • 24 กันยายน 2565
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR210A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตร

Organised by:
Supported by:

หลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control)

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุน และกำไร
- การกำหนดสัดส่วนของต้นทุนและกำไรส่วนเกิน
- การคำนวณเพื่อหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงประสิทธิภาพสูตรอาหารมาตรฐาน
- การคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มจากสูตรอาหารมาตรฐาน
- การกำหนดราคาขายเบื้องต้น
- ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 2 of 2 Conferences