เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและผู้จัดงาน

In-Conjunction with

Thailand's 27thInternational Culinary Cup (TICC)

Thailand's largest and longest running international culinary arts competition takes place alongside Food & Hospitality Thailand (FHT). The TICC presents a culinary showcase of international and national culinary talent.

Thailand National Latte Art Championship

A professional coffee competition initiated by Barista Association of Thailand (BAT) highlights artistic expression in a competition platform that challenges the barista in an on-demand performance.

Thailand National Coffee in Good Spirits Championship

The competition promotes innovative beverage recipes that showcase coffee and spirits in a competition format. This competition highlights the barista/barkeeper's mixology skills in a setting where coffee and alcohol go perfectly together. From the traditional Irish Coffee (with whiskey and coffee), to unique cocktail combinations.

Incorporated

Coffee & Bakery Thailand

Coffee & Bakery Thailand is the stage for premium Coffee & Bakery business held concurrently with FHT. Coffee & Bakery Thailand is a leading international marketplace that gathers the most extensive line-up of leading coffee & tea, bread, cakes, pastries and confectionery suppliers. Offering exhibitors the premium platform to showcase products and connect to decision makers from Thailand and the regions rapidly expanding Coffee & Bakery industry.

Restaurant & Bar Thailand

Restaurant & Bar Thailand (RBT) is where the restaurant & bar industry meet. RBT is the concurrent event at FHT bringing together the latest products, trends and solutions focused for the restaurant and bar industry. Also featuring leading culinary competitions and exciting events creating buzz and business for this dynamic and evolving industry.

Product Zone

Food & Hospitality Thailand brings together the most extensive line-up of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services across the world.

Exhibitor Profile

About Informa Markets

อินฟอร์มา มาร์เก็ต เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่กำลังเติบโต โดยมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติกว่า 550 งาน ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและโภชนาการ เราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลกมีส่วนร่วมได้สัมผัส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาทางด้านดิจิตอลและการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เรานำความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าและคู่ค้าของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.informamarkets.com